Hjem

Senter for Kommunikasjon

...vi gjør det på

gammelmåten;

altså ingen

maskinoversettelse

Tjenester

  • Oversettelse
  • Konferansetolking
  • Tolkekurs
  • Tolkebrukeropplæring
  • Prosjektledelse
  • Konsulenttjeneste- og rådgivning

Mange språk

 

Hvordan få tak i oss? Send e-post

 

post@dokumentasjon.no

eller ring oss på tel 73900900 kontortid 09.00-15.00

Post- og besøksadresse: Falkenborgveien 35c - 5 .etg., 7044 Trondheim

Behov for hjelp til oversetting?

Send oss noen ord på e-post til oversetting@dokumentasjon.no

Legg ved dine filer og dokumenter om du f.eks. ønsker tilbud på oversettelse av slike

og fortell oss

1 Hva dokumentene i oversatt form skal benyttes til

2 Til hvilket eller hvilke språk du skal ha de oversatt og

3 Når du aller helst vil ha de tilbake.

 

Vi vil da utarbeide et tilbud basert på den informasjon som foreligger.

 

Andre behov?

Lag en kort beskrivelse av hva du er ute etter og send til oss pr. e-post.

Oversettelse, korrektur og/eller språkvask

 

Oversetting er så mye mer enn bare å føre et budskap eller en tekst over fra et språk til et annet. Det kulturelle aspektet må også hensyntaes. Vi kan også tilby korrekturlesing og språkvasktjenester.

 

Vi oversetter innen de fleste fag- og spesialistområder, så som korrespondanse, regnskaps- og økonomirapporter, reklame, hjemmesider, avtaler, rettsdokumenter, helseopplysninger, medisinske tekster. brukermanualer, retningslinjer m.m.

 

Opplæringstjenester /undervisning

 

Vårt ressurnettverk kan tilby forskjellige typer tjenester innen opplæring og kurs.

 

Be om tilbud på

* Tolkekurs

* Tolkebrukeropplæring.